Dashboard!

Kutse gaasitorustike- ja jaamade hooldushanke infopäevale

16.08.2016 09:52

Elering AS korraldab väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke gaasitorustike ja -jaamade hoolduse teenusele partnerite leidmiseks neljaks aastaks.

Riigihange korraldatakse nelja-aastaseks perioodiks tööde teostamisega alates 1. maist 2017 kuni 30. aprillini 2021, edasise raamlepingu pikendamise võimalusega kaheks aastaks. Gaasivõrgu hoolduse raamhange hõlmab kogu Eesti territooriumi ja viiakse läbi ühes osas. Riigihankes osalemise tingimused on avaldatud riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/176936.

Elering tutvustab riigihangete kvalifitseerimistingimusi ning ajakava infopäeval, mis toimub 18.08.2016 kell 11.00 Eleringi kontoris, aadressil Laki 24, Tallinn. Vajalik on eelnev registreerimine hiljemalt 17.06.2016 kell 16.30 aadressil jana.timmer@elering.ee.