Dashboard!

Kutse avalikule konsultatsioonile

10.07.2015 15:54

Balti süsteemihaldurid AS „Augstsprieguma tīkls”, AS Elering and AB Litgrid kutsuvad Balti elektrituru osalisi osalema piirivõimsuste arvutamise ja jaotamise reeglite avalikul konsultatsioonil.

Piirivõimsuste arvutamise ja jaotamise reeglid on välja töötatud Balti riikide omavahelistel ning Balti riikide ja kolmandate riikide piiride jaoks ning eeldavad konkurentsiameti kooskõlastust. Kokkulepe rakendub alates 2016. aasta 1. jaanuarist tingimusel, et see on läbinud avaliku konsultatsiooni ja saanud kooskõlastuse konkurentsiametilt.

Konsultatsioonile on esitatud järgnevad dokumendid: