Dashboard!

Kutse avalikul konsultatsioonil osalemiseks ja omapoolse arvamuse esitamiseks limiteeritud PTR-ide kohta: "Terms and Conditions of Limited Physical Transmission Rights (PTR-Limited) Auction on the Estonia-Latvia Border”

29.08.2014 23:32

Balti elektrituru arengud ja limiteeritud PTR-ide oksjonite kogemused viitavad vajadusele täiustada seniseid limiteeritud PTR-ide põhimõtteid. Ka Baltimaade elektrituruosalised on viidanud vajadusele otsida võimalusi Eesti-Läti piiriülese kauplemisega kaasnevate riskide paremaks maandamiseks. Eelnimetatust tulenevalt viisid Balti riikide TSOd 2014. aasta mais läbi uuringu Balti elektriturul kauplemiseks vajalike riskimaandamise võimaluste kohta.

Nimetatud uuringu tulemustest selgus, et turuosalised on huvitatud kehtivate limiteeritud PTR-ide oksjonireeglite täiustamisest.

Eesti ja Läti süsteemihaldurid Elering AS ja AS Augstsprieguma tīkls vaatasid ühiselt üle kehtivad limiteeritud PTR-ide oksjonireeglid. Siinkohal esitame avalikule konsultatsioonile dokumendi "Terms and Conditions of Limited Physical Transmission Rights (PTR-Limited) Auction on the Estonia-Latvia border”, millega palume kõigil huvitatud osapooltel tutvuda ning esitada omapoolsed ettepanekud kirjalikult.

Avalik konsultatsioon kestab 29. augustist kuni 18. septembrini 2014 kella 23.00-ni Kesk-Euroopa (CET) aja järgi. Täiendava informatsiooni saamiseks palume ühendust võtta emaili aadressil explicit@elering.ee.

Avalikule konsultatsioonile esitatud dokumendiga saab tutvuda siin.