Dashboard!

Kooskõlastused

Teemaplaneeringu põhilahendus on enne planeeringu vastuvõtmist kooskõlastatud Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-Ameti, Maanteeameti, Põllumajandusameti, Päästeameti, Terviseameti Lõuna talituse, Pärnu Maavalitsuse, Viljandi Maavalitsuse, Saarde Vallavalitsuse, Abja Vallavalitsuse ja Riigimetsa Majandamise Keskusega.

Planeeringu kooskõlastustega saad tutvuda siin.

Planeeringu kooskõlastuste koondtabeliga saad tutvuda siin.