Dashboard!

Konkurentsiamet koostöös Euroopa Komisjoniga kinnitas Eleringi sõltumatust

06.01.2014 12:15

Konkurentsiamet kinnitas koostöös Euroopa Komisjoniga Eleringi vastavust Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevatele nõuetele ning andis ettevõttele õiguse tegutseda põhivõrguettevõtjast elektrisüsteemihaldurina Eestis.

Euroopa Komisjoni hinnangul on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eleringi aktsionäriõiguste teostajana ning rahandusministeerium Eesti Energia aktsionäriõiguste teostajana piisavalt eraldatud, et tagada piisav sõltumatus riigi õiguste täitmisel Eleringis.

Konkurentsiamet analüüsis ka Eleringi, tema aktsionäri ning ettevõtte nõukogu ja juhatuse liikmete seotust teiste äriühingute, eelkõige elektrienergiat või gaasi tootvate või müüvate ettevõtjatega ning leidis, et sellist seost ei ole.

Samuti on täidetud nõuded, mille kohaselt peab süsteemihaldur tagama turuosaliste võrdse kohtlemise, omama piisavaid vahendeid elektrisüsteemi juhtimiseks ja arendamiseks, andma teistele võrguettevõtjatele piisavat teavet ja tegema koostööd teiste riikide elektrisüsteemihalduritega.

Süsteemihalduri sõltumatus on esmane eeldus konkurentsipõhise elektrituru tekkimiseks. Ainult kõigi turuosaliste ühetaoline kohtlemine, lähtudes Põhjamaade-Balti ühtsest elektriturust, tagab pikemas vaates suurima ühiskondliku kasu. Viimased olulised sammud selleks on olnud EstLink 1 merekaabli omandamine ning ühiskondlikku kasu maksimeeriva ülekandevõimsuste jaotusmehhanismi rakendamine Eesti-Läti piiril.