Dashboard!

Konkurentsiamet kinnitas Põhivõrgu uued võrgutasud

31.03.2008 11:53

Reedel, 28. märtsil kinnitas Konkurentsiamet (KA) Põhivõrgu võrguteenuste uue hinnakirja. Uued võrgutasud hakkavad Põhivõrgu klientidele kehtima alates 1. juulist 2008.

Võrgutasude korrigeerimine toimub üks kord aastas või erakorraliselt siis, kui Põhivõrgust sõltumatult muutuvad võrgutasude sisendite hinnad. Käesoleval hinnakirja muutmisel oli kaks põhjust:

  1. AS Narva Elektrijaamade poolt müüdava elektrienergia hinnatõus, mille tulemusena kallineb OÜ Põhivõrk poolt võrgukadude kompenseerimiseks ostetav elekter,
  2. Euroopa põhivõrkudevahelisest elektri transiidi kompenseerimise lepingust tulenevad lisakulud. Lepingu sisu seisneb selles, et alates käesolevast aastast võivad Eesti turuosalised kaubelda elektriga Euroopa Liidu liikmesriikide vahel nii, et lisaks kodumaistele võrgutasudele põhivõrgud enam spetsiaalset piiriületustasu ei rakenda. Selle asemel kompenseerivad põhivõrgud üksteisele transiidivoogudest põhjustatud kulud. Lepingu sõlmimise vajadus tulenes Euroopa Liidu määrusest 1228/2003.

OÜ Põhivõrk on võrguettevõtja, kelle peamine ülesanne on elektrijaamades toodetud energia ülekanne kõrgepingevõrgu kaudu suurte tööstustarbijateni ning jaotusvõrkudeni, kes seejärel kesk- ning madalpingevõrke kasutades energia kodumajapidamiste ja ettevõteteni toimetavad.