Dashboard!

Konkurentsiamet kinnitas Põhivõrgu käitumise õigsust

03.03.2008 04:15

Konkurentsiamet (varasem Energiaturu Inspektsioon) kinnitas oma otsusega Põhivõrgu korrektset käitumist Viru-Nigula tuulepargi võrguühenduse katkestamisel.

Konkurentsiamet kinnitas oma otsusega, et Eesti elektrisüsteemi varustuskindlustuse eest vastutav OÜ Põhivõrk talitas Viru-Nigula tuulepargi võrguühenduse katkestamisel korrektselt.

OÜ Nelja Energia tütarettevõtte Viru-Nigula Tuulepark OÜ esitas Põhivõrku süüdistava kaebuse Konkurentsiametile 11. veebruaril. Pärast esitatud kaebuse kontrollimist hindas Konkurentsiamet Põhivõrgu käitumise Viru-Nigula tuulepargi võrguühenduse katkestamisel seadusega kooskõlas olevaks ja otsustas jätta tuulepargi kaebuse rahuldamata.

Põhivõrk katkestas Viru-Nigula tuulepargi võrguühenduse 11.veebruari ennelõunal, kuna pargi omanik ei suutnud kokkulepitud tähtajaks oma tuulikuid võrgueeskirja nõuetele vastavusse viia ja keeldus ka Põhivõrgu pakutud tähtaja pikendamisest.

Varem on Põhivõrgu juhatuse esimees Lembit Vali korduvalt kinnitanud, et Viru-Nigula tuulepargi lahtiühendamise ainus põhjus oli kõigile elektritootjatele kehtivate reeglite mittetäitmine tuulepargi arendaja poolt ja elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks kehtestatud nõuetele mittevastavad tuulikud.

Vastavalt elektrituruseadusele vastutab Põhivõrk Eesti elektrisüsteemi toimimise ja süsteemi varustuskindluse tagamise eest. Põhivõrk juhib reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi tööd, seisab hea Eesti kõrgepingevõrgu planeerimise, arendamise ja hooldamise eest ning koordineerib Eesti elektrisüsteemi välisühenduste rajamist.

Konkurentsiamet tegi otsuse Viru-Nigula Tuulepark OÜ kaebuse rahuldamata jätmise kohta reedel, 29. veebruaril.