Dashboard!

Konkurentsiamet kinnitas Eleringi iga–aastase tariifikorrektsiooni

03.10.2011 08:22

Konkurentsiamet kinnitas korrigeeritud Eleringi võrgutasu 2012. aastaks, millega muudetakse eelmisel aastal kolmeaastaseks perioodiks kinnitatud tariif tegelikele kuludele vastavaks. Kinnitatud tariif tähendab keskmisele leibkonnale elektrikulude suurenemist 4 euro võrra aastas ning muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 2012.

Vastavalt Konkurentsiameti „Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtsele metoodikale“ ja Elering AS võrgutasude kinnitamise otsuses toodud seisukohtadele, tuleb ettevõttel igal konkreetsel tariifiperioodi aastal korrigeerida võrgutasusid. Seda mitmel põhjusel - esiteks, seoses kolmeks aastaks kinnitatud investeeringutest lähtuvate varade suurenemisega, teiseks vastavalt Konkurentsiameti poolt sätestatud kapitali hinnale ning kolmandaks, lähtuvalt viimase 12 kuu tegelikele kulu- ning ülekandemahtude andmetele. Tariifi suurus kujuneb eelnevalt nimetatud metoodikas toodud valemi alusel.

Konkurentsiamet kinnitas oma reedese otsusega, et korrigeerimistaotluse tulemusena kasvab keskmine võrgutasu 1,05s/kWh tasemelt 1,13s/kWh-ni. Tariifi muutmine tähendab Eesti keskmisele kodutarbijale (aastane tarbimise maht ca 2500kWh) elektriarve suurenemist ligi 4 euro võrra aastas.

Lähtuvalt kehtivast metoodikast korrigeeriti võrgutasu tulenevalt viimase 12 kuu (august 2010 - juuli 2011) tegelikest andmetest elektri ülekandemahtude, võrgukadude ja teiste Eleringi tegevusest mitte sõltuvatest näitajatest. Menetluse käigus täpsustus Eesti–Läti piiri ülekandevõimuste oksjoni tulude kajastamine tariifis, Vene elektri transiidi tulu korrigeeriti tarbijahinnaindeksiga ning vastavalt Konkurentsiameti kaalutud keskmise kapitali hinna leidmise juhendile arvutati uus kapitali kulu.

Kuna Eleringi tariifi muutus mõjutab teiste võrguettevõtjate kulusid, korrigeerib konkurentsiamet tariifi muutuse võrra kindla metoodika alusel ka nende võrgutasusid. Kokku on Eestis ligikaudu 35 võrguettevõtjat, neist suurim Eesti Energia Jaotusvõrk.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Rohkem infot tariifi korrektsiooni kohta leiab siit.