Dashboard!

Kolmapäeval uuenes taas elektritootmise rekord

31.01.2013 09:19

Kolmapäeva pärastlõunal ajavahemikul kell 16:10-16:15 tootsid Eesti elektrijaamad elektrit koguvõimsusega 2052 megavatti, mis on viimaste aastate suurim tootmisnäitaja.

Suurima osa toodangust andsid põlevkivil töötavad elektrijaamad. Tuuleelektrijaamad tootsid elektrit võimsusega 205 megavatti ja biomassil töötavad jaamad võimsusega 65 megavatti. Muudest allikatest elektrit tootvate jaamade toodang ulatus paarikümne megavatini.

Sisemaine tarbimine ulatus nimetatud ajavahemikul 1332 megavatini, Läti ja Leedu suunas oli eksport 660 ja Soome suunas 60 megavatti.

Esmakordselt viimaste aastate jooksul ületas elektritootmine 2000 megavati piiri tänavu 10. jaanuari õhtul, kui elektrijaamade toodang ulatus viieminutilise perioodi jooksul 2010 megavatini.