Dashboard!

Kogu ülekandevõimsus Eesti-Läti piiril läheb NPS-i käsutusse

28.05.2013 16:15

Elering ja Läti süsteemihaldur AST lõpetavad elektrienergia võimsusoksjonite korraldamise ülekandevõimsuse jaotamiseks Eesti-Läti piiril koos NPS Läti hinnapiirkonna avamisega selle aasta 3. juunist.

Edaspidi jaotab kogu võimsuse piiril Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot (NPS).

Seni jaotas NPS 80 protsenti Eesti ja Läti vahelisest ülekandevõimsusest ning ülejäänud 20 protsendi jaotamiseks korraldasid Elering ja AST iganädalasi võimsusoksjoneid.

2009. aastal Euroopa Komisjoni ja Läänemere riikide vahel sõlmitud Balti energiaturgude ühendamise plaanis lepiti kokku täielik üleminek energiaoksjonitele hetkest, kui kõik Balti riigid on liitunud NPS-iga. Läti liitumisega saab antud tingimus täidetud ja see võimaldab käivitada senisest efektiivsema võimsuste jaotamise riikide vahelisel piiril. Rakendatav lahendus tagab läbipaistva ja lihtsa piiriüleste võimsuste jaotamise, millega on tagatud turuosalistele võrdne juurdepääs ülekandevõimsustele. Samuti annab energiaoksjon kõige õigemaid hinnasignaale turuosalistele ja põhivõrguettevõtjatele edasiste investeeringute tegemiseks ning toetab sellega regionaalse turu pikaajalist integratsiooni.

Regiooni süsteemihaldurid koostöös regulaatoritega jätkavad analüüsi, et leida parim lahendus Balti riikide elektriturgude integratsiooni toetavate täiendavate meetmete leidmiseks. Vajadus nende järele võib tekkida Eesti-Soome vahelise teise elektriühenduse EstLink 2 valmimisega, kui praegu Eesti ja Soome vahel esinev ülekandevõimsuse puudujääk nihkub suure tõenäosusega Eesti-Läti piirile. Võimaliku struktuurse ülekoormuse tekkimise ajaks Eesti-Läti piiril pärast EstLink 2 elektrituru käsutusse andmist peavad vastavad toetavad meetmed olema Balti riikides rakendatud.

Energiaoksjoni täpse korraldamise leppisid Balti riikide süsteemihaldurid kokku tänavu 15. märtsil allkirjastatud lepingutega.

Viimane võimsusoksjon toimus 21. mail.