Dashboard!

Tallinna tänahommikuse elektrikatkestuse põhjustasid loata ehitustööd

01.06.2011 09:13

Täna, 1. juuni hommikul Tallinna kesklinnas toimunud elektrikatkestuse põhjustasid Narva maanteel asuval ehitusobjektil teostatud puurimistööd, mille käigus vigastati kahte Eleringi kõrgepingekaablit. Liinikaitsevööndis tööde teostamiseks vajalikku luba ettevõttel polnud.

Vastavalt elektriohutusseadusele tuleb kõik tööd liinikaitsevööndis kooskõlastada objekti valdajaga, mille käigus täpsustakse kaabli täpne asukoht. Ehitusprojekti kooskõlastas Elering 2009. aasta detsembris.

Elering palub kõigil, kes tegelevad ehitustöödega, pöörata tähelepanu vajalike kooskõlastuste olemasolule. Täpsemat informatsiooni saab ettevõtte veebilehelt: www.elering.ee/ohutus/.

Täna öösel lülitusid püsiva vigastusega välja kaks Eleringi kõrgepingekaablit, mille kaudu saavad toite Tallinna kesklinna tarbijad. Seetõttu olid kell 8:05–8:35 elektritoiteta Tallinna kesklinna piirkonna tarbijad.