Dashboard!

Keskkonnamõju hinnangud

Eleringi suurte investeerimisprojektide puhul algatatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) protsessid, mida saab jälgida siin:

Harku - Lihula - Sindi liini KSH
Kilingi-Nõmme – Riia liini KSH