Dashboard!

Katsetati Estlink’i ühenduse juhtimissüsteemi

08.06.2006 08:15

Testide käigus kontrolliti Estlink’i kasutajaliidest ja juhtimisprotseduure ning konverteri käitumist erinevates koormuse ja avariitalitlustes, sh ka näiteks lühiste korral Soome ja Eesti energiasüsteemis ning energiasüsteemi kustumisel.

Samuti katsetati pinge, sageduse ja võimsuse käsitsi ja automaatset reguleerimist ning juhtimissüsteemi töökindlust andmesidekanali või juhtimisarvuti rikete korral. Tehasekatsetused olid edukad, testprogramm täideti täies ulatuses. Tehti ka ettepanekuid Estlink’i kasutajaliidese täiendamiseks ning juhtimissüsteemi täpsemaks kirjeldamiseks kasutusjuhendites.

ABB-le oli seda tüüpi ja sellise võimsusega alalisvoolu konverteri juhtimissüsteemi tehasekatsetus esmakordne. Spetsiaalselt testide jaoks modelleeriti konverterjaama seadmed ning Soome ja Eesti energiasüsteemid, mida Estlink’i merekaabel ühendama hakkab.

Katsetustel kasutati andmevahetus- ja juhtimisseadmeid, mis hiljem tarnitakse ühenduse sõlmpunktidesse Espoo alajaama Soomes ning Harku alajaama Eestis. Põhivõrk OÜst osalesid testidel 3 töötajat, Märt Allika Elektrisüsteemi juhtimise osakonnast ning Valmar Ott ja Marko Tamm Arendusosakonnast. Soome poolt võttis testidest osa Soome põhivõrgu Fingrid OY juhtivekspert Matti Lahtinen.

Testide käigus kontrolliti Estlink’i kasutajaliidest ja juhtimisprotseduure ning konverteri käitumist erinevates koormuse ja avariitalitlustes, sh ka näiteks lühiste korral Soome ja Eesti energiasüsteemis ning energiasüsteemi kustumisel.

Samuti katsetati pinge, sageduse ja võimsuse käsitsi ja automaatset reguleerimist ning juhtimissüsteemi töökindlust andmesidekanali või juhtimisarvuti rikete korral. Tehasekatsetused olid edukad, testprogramm täideti täies ulatuses. Tehti ka ettepanekuid Estlink’i kasutajaliidese täiendamiseks ning juhtimissüsteemi täpsemaks kirjeldamiseks kasutusjuhendites.

ABB-le oli seda tüüpi ja sellise võimsusega alalisvoolu konverteri juhtimissüsteemi tehasekatsetus esmakordne. Spetsiaalselt testide jaoks modelleeriti konverterjaama seadmed ning Soome ja Eesti energiasüsteemid, mida Estlink’i merekaabel ühendama hakkab.

Katsetustel kasutati andmevahetus- ja juhtimisseadmeid, mis hiljem tarnitakse ühenduse sõlmpunktidesse Espoo alajaama Soomes ning Harku alajaama Eestis. Põhivõrk OÜst osalesid testidel 3 töötajat, Märt Allika Elektrisüsteemi juhtimise osakonnast ning Valmar Ott ja Marko Tamm Arendusosakonnast. Soome poolt võttis testidest osa Soome põhivõrgu Fingrid OY juhtivekspert Matti Lahtinen.