Dashboard!

Kallavere alajaama uuendab ABB AS

07.01.2008 01:00

OÜ Põhivõrk ja ABB AS allkirjastasid reedel, 4. jaanuaril lepingu Kallavere 110 kilovoldise alajaama renoveerimiseks. Hankelepingu realiseerimisel teostatakse töid nii Põhivõrgu kui ka Jaotusvõrgu seadmete osas.

1973. aastal valminud Kallavere alajaama uuendustööde eesmärgiks on viia alajaam vastavusse kaasaegsete nõuetega, tõsta elektrivõrgu töökindlust ning seeläbi parandada piirkonna elektrivarustuskindlust.

„Põhivõrgule kuuluvas alajaama osas ehitatakse välja uus 110kV jaotusseade koos uue juhtimishoonega. Jaotusvõrgu osas rajatakse uus juhtimishoone ning uued 10kV ja 35kV sisejaotusseadmed,“ loetles projekti mahus tehtavaid töid Põhivõrgu projektijuht Jossif Sinivee.

Muuhulgas likvideeritakse uuendustööde käigus alajaamast keskkonnaohtlikud õlitäitega võimsuslülitid ning asendatakse need turvalisemate lahendustega. Samuti varustatakse alajaama territoorium uue drenaaþisüsteemiga.

„Alajaama mõju keskkonnale vähendab ka see, et tulevikus juhitakse jõutrafode juurest sadeveed keskkonda läbi moodsa õlipüüduri,“ lisas projektijuht Sinivee.

Alajaama ehitustööde lõpetamine on planeeritud 2009. aasta augustisse ning tööde lõplik üleandmine sama aasta oktoobrisse.

Kallavere alajaama uuendamiseks välja kuulutatud hankele laekus kokku 5 pakkumist, soodsaim neist oli ABB AS pakkumine summas 83 miljonit krooni.