Dashboard!

Juulist vahetab elektrimüüjat 1300 tarbimiskohta

26.06.2015 08:58

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt vahetab juulikuust elektrimüüjat enam kui 1300 tarbimiskohta.

Mai alguses oli elektrimüüja vahetajaid üle 600 ja juuni alguses üle 400. Tavapäraselt on müüjavahetus aktiivsem kvartali alguses.

Kokku on praegu leping elektri ostmiseks olemas enam kui 576 000 tarbimiskohas. Viimase kuu jooksul on elektrilepingute üldarv kasvanud 800 võrra. Ligi 410 000 tarbimiskohas on elektrimüüjate edastatud andmete kohaselt kasutusel tähtajaline ja 166 000 tarbimiskohas tähtajatu leping.

Tarbimiskohti, kus elektrileping puudub ehk kasutatakse üldteenust, on praegu 136 000. Kuu ajaga on näitaja vähenenud ligi 400 võrra. Kui lepingute üldarvu järgi kasutab üldteenust 19 protsenti kõikidest tarbimiskohtadest, siis tarbitud elektrikoguse alusel oli nende osakaal elektri tarbimises maikuus vaid kuus protsenti.

Elektrimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisest Mai Aprill Märts
Eesti Energia AS bilansiportfell 61,9% 62,3% 63,5%
sh TS Energia OÜ osakaal 1,0% 1,0% 1,2%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell 11,1% 11,0% 11,0%
sh VKG Energia osakaal 3,1% 2,5% 2,7%
sh 220 Energia OÜ osakaal 2,9% 3,0% 3,1%
sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal 1,1% 1,1% 1,2%
sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,7% 0,7% 0,7%
sh AS Loo Elekter osakaal 0,3% 0,3% 0,3%
sh Starman AS osakaal 0,2% 0,2% 0,2%
sh ELVESO AS osakaal 0,2% 0,2% 0,2%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell 10,5% 10,3% 10,3%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell 5,5% 5,3% 5,2%
sh Imatra Elekter AS osakaal 1,8% 1,9% 2,0%
sh Eesti Gaas AS osakaal 0,1% 0,1% 0,1%
Alexela Energia AS bilansiportfell 4,0% 4,2% 4,4%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell 2,0% 2,0% 2,0%
       
Eleringi võrgukaod bilansiportfell 4,9% 4,8% 3,6%