Dashboard!

Juhendid

Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend

Seoses seadusandluses toimunud muudatuste ning varem kehtinud juhendmaterjali uuendamise vajadusega töötati välja uus elektriseadmete ohutusreegleid käsitlev dokument „Elering AS elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend”. Ohutusjuhend kehtib alates 2015. aasta 1. juulist.

Juhend õpetab käidu korraldamist elektripaigaldistes viisil, mis on ohutu töötajaskonnale, tavaisikutele, seadmetele ja ümbritsevale keskkonnale.

Juhend kehtib Eleringi elektripaigaldiste käidul ja elektripaigaldistes ning kõigi nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute kohta. Juhend hõlmab pingetasemeid väikepingest kuni kõrgepingeni. Termin kõrgepinge hõlmab ka neid pingetasemeid, mida nimetatakse keskpingeks ja ülikõrgepingeks.

Juhend sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need nõuded kehtivad operatiiv-, töö- ja hooldetoimingute kohta. Nõuded kehtivad kõigi niinimetatud mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavad ehitustööd) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga.

Juhendis toodud kord on töö korraldamisel kohustuslik nii Eleringi töötajatele, kui ka Eleringi elektripaigaldistes lepingute alusel töötavate ettevõtjate personalile nii elektri- kui ka mitteelektritööl.

Parimatestki reeglitest ja töökorraldusnõuetest on kasu ainult siis, kui inimesed, kes elektripaigaldisi käitavad ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal töötoiminguid sooritavad, tunnevad põhjalikult nii selle juhendi nõudeid kui ka kõiki muid kehtivaid ohutusnõudeid ning neid rangelt järgivad.

Juhendi koostas elektriinsener Toomas Laurand koostöös Eleringi käidu- ja elektrisüsteemi juhtimiskeskuse spetsialistidega. Juhendiga on võimalik tutvuda allpool oleva lingi kaudu. 
 

 
 
Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Ohutusjuhend Eleringi elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend 07.07.2015 350.60 KB