Dashboard!

Järgmisel aastal on taastuvenergia tasu iga tarbitud kilovatt-tunni energia kohta 6,07 senti

28.11.2008 04:55

Perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember 2009. on taastuvenergia tasu iga tarbitud elektrienergia kilovatt-tunni (kWh) kohta 6,07 senti, millele lisandub käibemaks 18%. Kuni 2008. aasta lõpuni on see summa käibemaksuta arvestuses 3,03 senti.

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste ja ostukohustuse rahastamise lisakulu suurus vastavalt Elektrituruseaduse paragrahvile 592. Taastuvenergia tasu maksjaks on kõik elektrienergia lõpptarbijad Eestis vastavalt nende tarbitud võrguteenuse mahule. Vastavalt Elektrituruseadusele on taastuvenergia tasu suuruse arvutajaks ning üks kord aastas ülevaatajaks Eesti elektrisüsteemi põhivõrguettevõtja OÜ Põhivõrk. Taastuvenergia tasu suuruse leidmiseks jagatakse järgmiseks kalendriaastaks prognoositav toetuste ning ostukohustuse rahastamiseks kuluv summa sama perioodi tarbimisprognoosiga. Seejuures võetakse arvesse ka eelneva 12 kuu jooksul üle- või alalaekunud summad. Prognoosi kohaselt peaks 2009. aastal kuluma toetuste ja ostukohustuse rahastamiseks kokku umbes 456 miljonit krooni, sama perioodi prognoos tarbitava võrguteenuse mahu kohta on 7 515 GWh. Järgmisel kalendriaastal kehtiv taastuvenergia tasu avalikustatakse iga aasta 1.detsembriks Põhivõrgu kodulehel. Taastuvast allikast või tõhusa koostootmise režiimis toodetud elektri toetuste ja ostukohustuse rahastamise kulud eraldati võrgutasudest alates 1. maist 2007. aastal, misjärel lisandus iga elektri lõpptarbija arvele taastuvenergia tasu rida. See võimaldab kliendil selgelt näha, kui palju ta maksab iga tarbitud kWh energia eest taastuvenergia toetuste ja ostukohustuse rahastamiseks.