Dashboard!

Jaotusvõrk ja Põhivõrk uuendavad tehnilist infosüsteemi

09.01.2007 03:20

Eesti Energia Jaotusvõrk ja Põhivõrk uuendavad ligi poolteist aastat vältava projekti käigus oma tehnilist infosüsteemi, mille käigus juurutatakse uus võrguhalduse tarkvara. Uue tarkvara juurutamise eesmärgiks on tõhusam elektrivõrgu juhtimine ning investeerimisotsusteks täpsema sisendinfo tekitamine.

Soetatava tarkvara abil tekib Jaotusvõrgul ning Põhivõrgul operatiivsem ülevaade elektrivõrgu olukorrast ning läbi tervikliku infosüsteemi on võimalik täpsemalt investeeringuid planeerida.

Jaotusvõrgu ja Põhivõrgu investeeringud on järgmiseks aastaks kokku ligi poolteist miljardit krooni. Soetatav tarkvara peaks juba ülejärgmisel aastal andma oma panuse, et investeeringud läheksid kõige vajalikematesse elektrivõrgu osadesse. Tõhusam investeeringute planeerimine uue tarkvara abil panustab ka Jaotusvõrgu eesmärki vähendada elektrikatkestuste arvu nelja aasta jooksul poole võrra.

Tarkvaralahendust hakkab kasutama 1400 Eesti Energia ning koostööpartnerfirma töötajat. Lisaks tarkvarale soetatakse projekti käigus ka mobiilsed arvutitöökohad, mida saab kasutada välitingimustes elektrivõrgu andmete sisestamiseks ja analüüsiks. 

Uus tarkavara hakkab asendama senini kasutuses olnud erinevaid tarkvaralahedusi, mille tulemusena paraneb andmete kvaliteet ja tagatakse parem andmete analüüsivõime, mis aitab kaasa õigete juhtimisotsuste tegemisel. Projekti maksumus on kokku ligi 50 miljonit krooni, mis on Eesti Energia suurim IT projekt.

Uue tarkavara väljatöötamise ning juurutamise koostööpartner on USA päritolu firma Indus International Ltd, kellel on rohkem kui 400 põhiliselt infrastruktuuri ettevõttest klienti üle maailma, energeetikavaldkonnast näiteks British Energy ja Tšehhi energiafirma CEZ.