Dashboard!

Jaanuaris ühtis elektri börsihind Eestis ja Soomes 97 protsendil tundidest

11.02.2016 10:01

Elektri börsihind Eesti ja Soome hinnapiirkondades ühtis jaanuaris ligi 97 protsendil kuu kõikidest tundidest. Aasta esimesel kuul oli elektri keskmine hind Eestis 37,63 eurot ehk 20 sendi võrra madalam Soome keskmisest hinnast.

Elektri hind tõusis detsembri madala tasemega võrreldes 40,8 protsenti Eestis ja 42,4 protsenti Soomes. Põhjamaade elektribörsi Nord Pool süsteemihinnaks kujunes jaanuaris 29,85 eurot, mis oli 58,4 protsenti kõrgem kui detsembris.

Läti ja Leedu hinnapiirkondades kujunes elektri keskmiseks börsihinnaks jaanuaris vastavalt  50,01 ja 50,32 eurot. Keskmine hinnavahe Eesti ja Läti piirkondade hindade vahel oli 12,38 eurot megavatt-tunni kohta.

Võimsusvood olid jaanuaris 80 protsendil ajast suunatud Soomest Eestisse, ära kasutati 44 protsenti turule antud ülekandevõimsusest. Eesti-Läti ühendus oli 97 protsendil ajast kasutuses suunal Eestist Lätti, turule antud ülekandevõimsusest kasutati ära 89 protsenti.

Elektrihinda mõjutavad süsinikdioksiidi emissioonikvootide hinnad seevastu langesid võrreldes detsembriga. Keskmiseks hinnaks kujunes jaanuaris 6,81 eurot tonni kohta, mis on detsembri hinnaga võrreldes ligi 18 protsenti madalam.

Jaanuari viimase kauplemispäeva tehingute põhjal Nasdaq OMX Commodities turul võib veebruari keskmiseks elektrihinnaks Eesti hinnapiirkonnas kujuneda 36,83 eurot ja 2016. aasta esimese kvartali keskmiseks hinnaks 31,94 eurot megavatt-tunni kohta.

Ülekandevõimsuste tulu Eesti-Soome ühendustel oli jaanuaris 203 000 eurot ja Läti ühendustel 2,9 miljonit eurot. Hinnariski maandamise instrumentide (Limiteeritud PTR-id) oksjoni aasta, kvartali ja kuu toodete hinnad olid võrreldes tegeliku hinnaerinevusega Eesti ja Läti vahel tunduvalt madalamad, mis tähendas turuosalistele jaanuaris üle kolme miljoni euro suurust tulu. Piiriülese võimsuse jaotamise tulu Eleringile oli jaanuaris kokku 1,6 miljonit eurot.