Dashboard!

Ülevaade

Eleringi äritulud olid 2011. aasta IV kvartalis 27,8 miljonit eurot, ärikasum 11,8 miljonit eurot ja puhaskasum 9,9 miljonit eurot.

Kvartalile avaldas negatiivset mõju erakordselt soe talv, mille tõttu tarbiti elektrit oodatust vähem.

Võrreldes 2010. aasta sama kvartaliga on majandustulemused paranenud – tulud kahanesid 2,5 miljoni euro võrra ning kulud vähenesid 2,8 miljoni euro võrra. Tulemuseks on puhaskasumi kasv 0,3 miljoni euro võrra.

Rahavoog investeeringuteks põhivarasse on samal ajal märgatavalt suurenenud. Võrreldes 2010. aasta IV kvartali 7,8 miljoni euroga on 2011. aastal rahavood investeeringuteks põhivarasse suurenenud 25,1 miljoni euroni.

Kvartaalsete majandustulemuste hindamisel on oluline silmas pidada tõsiasja, et Eesti kliimas on elektri tarbimine suurem just I ja IV kvartalis, mis mõjutab ka Eleringi majandustulemusi.