Dashboard!

Elering AS ühendab tütarfirmad

Avaldatud 16.12.2015.

15. detsembril 2015 sõlmisid Elering AS, AS Võrguteenus Valdus ja Elering Gaas AS ühinemislepingu, mille kohaselt ühinevad AS Võrguteenus Valdus ja Elering Gaas AS Elering AS-iga.

Ühinemise kuupäev on 1. jaanuar 2016. Ühinemise jõustumiseks peavad ühinemisleppe heaks kiitma kolme ettevõtte üldkoosolekud ning äriregister tegema vastavad kanded. Ühinemise jõustumiseks vajalikud toimingud on kavas lõpetada 2016. aasta esimese kvartali jooksul.

Ühinemisleppe ja ettevõtete majandusaasta aruannetega on võimalik tutvuda allpool olevates failides. AS Võrguteenus Valdus alutas tegevust 2014. aastal, mistõttu on esitatud üksnes 2014. majandusaasta aruanne. Elering Gaas AS kasutas 2015. aasta aprillini ärinime EG Võrguteenus AS. 

Ühinemisleping

Elering aruanne 2014

Elering aruanne 2014

Elering aruanne 2012

VV konsolideeritud aruanne 2014

EG Vorguteenus aruanne 2014

EG Vorguteenus aruanne 2013

EG Vorguteenus aruanne 2012