Dashboard!

Kutse infopäevale

30.05.2016 16:06

Elering AS korraldab väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanked partnerite leidmiseks järgmiseks neljaks (4) aastaks:

  • Alajaamade hoolduse raamhange - alajaamade hoolduse ja lülitamiste teenusel
  • Liinide hoolduse raamhange  - õhu- ja kaabelliinide hoolduse teenusele
  • Elektriliinide ning gaasitrasside korraliste ülevaatuste raamhange  - liinide ja gaasitrasside korraliste ülevaatuste teenusele

Kõik riigihanked korraldatakse nelja (4) aastaseks perioodiks alates 01. jaanuarist 2017 kuni 31.detsembrini 2020, edasise raamlepingu pikendamise võimalusega kaheks (2) aastaks.

Alajaamade hoolduse raamhange ja liinide hoolduse raamhange on  jaotatud geograafilise printsiibi alusel kaheks (2) osaks.

Elektriliinide ning gaasitrasside korraliste ülevaatuste raamhange hõlmab kogu Eesti territooriumi ja viiakse läbi ühes (1) osas.

Riigihangetes osalemise tingimused on avaldatud riigihangete registris.

Elering tutvustab riigihangete kvalifitseerimistingimusi ning ajakava infopäeval, mis toimub 08.06.2016 kell 11:00 Elering AS kontoris, aadressil Laki 24, Tallinn. Vajalik on eelnev registreerimine hiljemalt 07.06.2016 kell 16.30 aadressil jana.timmer@elering.ee.