Dashboard!

VÕRGUTEENUSTE HINNAKIRI

Võrguteenust osutav võrguettevõtja võtab tasu:

  • võrguühenduse kasutamise võimaldamise ja elektrienergia edastamise eest;
  • võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste eest.

VÕRGUTEENUSE HINNAKIRI ALATES 01.04.2014

Konkurentsiamet kinnitas 17.12.2013 otsusega nr 7.1-5/13-012 Elering AS uue võrguteenuste hinnakirja. Võrgutasud jõustusid alates 1. aprillist 2014.

Hinnakiri

Tähis Nimetus Võrgutasu alates 01.04.2014 (km-ta) Ühik
A1 Edastamistasu pingel 110 kV (tipuajal)* 14,04 EUR/MWh
A2 Edastamistasu pingel 110 kV (tipuvälisel ajal)** 7,02 EUR/MWh
A3 Edastamistasu 110 kV trafo alampingepoolel (tipuajal)* 16,38 EUR/MWh
A4 Edastamistasu 110 kV trafo alampingepoolel (tipuvälisel ajal)** 8,19 EUR/MWh
A5 Edastamistasu pingel 330 kV 4,81 EUR/MWh
R Reaktiivenergiatasu 1,67 EUR/Mvarh


 * tipuaeg: perioodil 1.oktoober - 31.märts kellaaegadel 7:00-23:00
** tipuväline aeg: ajad väljaspool tipuaega

Võrgutasude tüüptingimusi ei muudetud, seega jäävad hinnakirja rakendamise põhimõtted endiseks.

Pinge reguleerimise teenuse osutajatele ostab ja müüb Elering ajal kui elektrijaama pinge hoidmise funktsioon on aktiveeritud, reaktiivenergiat hinnaga 0,64 EUR/Mvarh.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale seadusele.

Infot taastuvenergia tasu suuruse kohta leiate siit.