Dashboard!

Gaasiimport Leedust uute turuosaliste poolt moodustas jaanuaris 8,6 protsenti

16.02.2015 09:43

Jaanuarikuus ulatus maagaasi import Eestisse 71,7 miljoni kuupmeetrini, millest Leedust uute gaasituru osaliste poolt ostetud gaas moodustas ligi 6,2 miljonit kuupmeetrit ehk 8,6 protsenti impordi kogumahust. Ülejäänud 91,4 protsenti gaasist importis Eesti Gaas.

Gaasi import Leedust algas detsembris, kui sealt ostetud gaasi osa koguimpordis oli 0,6 protsenti.

Kui jaanuaris importis Leedu gaasi Eestisse vaid üks bilansihaldur, Baltic Energy Partners, siis veebruari algusest alustas Leedust gaasi ostmist ka Reola Gaas, kes sõlmis EG Võrguteenusega bilansilepingu jaanuari lõpus. Veebruaris impordivad kaks bilansihaldurit bilansiplaani kohaselt Leedust gaasi ligikaudu 10 miljoni kuupmeetri ulatuses. Samuti kavatseb gaasi importi alustada Eesti Energia.

“Gaasikauplemisega tegelevate ettevõtete lisandumine on oluline eeldus avatud ja reaalset konkurentsi pakkuva maagaasituru tekkeks Eestis. Eelmisel aastal käivitunud Leedu LNG terminal koos gaasibörsiga Leedus annab võimalused alternatiivseteks tarneteks. Uute gaasitarnete maht kasvab kiiresti ja asendades seni Gazpromilt tarnitud gaasi tekitab palju tasakaalustatuma gaasivarustuse. See on gaasitarbija seisukohalt tänases geopoliitilises olukorras ülioluline ja võimaldab ilma varustuskindluse riskita kasutada gaasi nii kodumajapidamistes kui tööstuses, ” ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Jaanuaris Eestisse imporditud gaasi kogumaht vähenes eelmise aasta jaanuariga võrreldes 22 protsenti. Languse üheks põhjuseks oli soojem õhutemperatuur. Tallinnas oli tänavu jaanuaris keskmine temperatuur -0,9 kraadi, võrreldes -6,5 kraadiga eelmise aasta jaanuaris.

Gaasi ülekandevõrgu haldaja EG Võrguteenus osutas jaanuarikuus võrguteenust 70,9 miljoni kuupmeetri ulatuses. Suurimale jaotusvõrgule, AS-ile Gaasivõrgud osutatud võrguteenuse maht oli 59,7 miljonit kuupmeetrit.

Kagu-Eestit läbiva gaasi transiittorustiku kaudu liikus jaanuaris Läti ja Venemaa vahel gaasi 111,3 miljonit kuupmeetrit, mida on 12 protsenti vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Eesti Gaasi hinnavalemi alusel Eestisse tarnitud gaasi hind oli Eleringi hinnangul jaanuaris keskmiselt 32,07 eurot megavatt-tunni kohta.