Dashboard!

Gaasi ülekandevõrk sai kolmapäeval uued juhtorganid

14.01.2015 16:30

Eleringi enamusosalusega Võrguteenus Valdus AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek kinnitas kolmapäeval uue nõukogu ning uus nõukogu valis ettevõttele uue juhatuse, sarnased muudatused toimusid ka Võrguteenus Valduse tütarfirmas EG Võrguteenus AS.

Võrguteenus Valduse aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusel kuuluvad ettevõtte nõukogusse Elering AS-i juhatuse liikmed Taavi Veskimägi, Peep Soone ja Kalle Kilk ning Eleringi strateegiajuht Kalle Kukk. Uus nõukogu valis Võrguteenus Valduse juhatuse liikmeteks Eleringi senise elektrivõrgu planeerimise osakonna juhataja Mart Landsbergi ning senise juristi Taavi Vosperti. Täpselt samades koosseisudes hakkavad tegutsema ka EG Võrguteenuse uus nõukogu ja juhatus. Ettevõtete seniste juhatuse liikmete volitused lõpevad selle nädalaga.

Võrguteenus Valduse ja EG Võrguteenuse tegevjuhi rolli täitma hakkav Mart Landsberg lõpetas 2002. aastal Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika magistrina ja kaitses samas 2008. aastal doktorikraadi ning on töötanud enam kui 20 aastat Eesti Energias ja Eleringis. Muu hulgas on Landsberg juhtinud Euroopa elektri põhivõrkude koostööorganisatsiooni ENTSO-E Läänemere piirkonna süsteemi arengu töögruppi ning samuti Baltimaade elektrivõrkude arengukavade koostamist, mis on hea alus ülepiiriliste gaasivõrgu suurprojektide tõhusaks edendamiseks.

„Minu roll on tagada gaasi ülekandevõrgu igapäevane toimimine ja areng, sealhulgas edasiminek Balticconnectori gaasiühenduse projektiga, kasutades elektri valdkonna ülepiiriliste projektide ettevalmistamise kogemust“ kommenteeris Landsberg esmaseid tööülesandeid.

Eleringi juhatuse esimehe ja Võrguteenus Valduse nõukogu esimehe Taavi Veskimägi sõnul on eesmärgiks teha sellel aastal ära ettevalmistused, et elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur võiks tegevust alustada 2016. aasta algusest. „Elektri ja gaasi valdkonnas kogunenud teadmiste ühendamine loob head eeldused, et selle kümnendi lõpuks välja arendada regionaalne, paljude turuosalistega konkurentsipõhine gaasiturg, mis on parim varustuskindluse tagatis Eesti tarbijatele,“ märkis ta.

Taavi Veskimägi tutvustas üldkoosolekul Eleringi ostupakkumist Võrguteenus Valduse kaasaktsionäridele, mille raames on Elering valmis ostma neile kuuluvad Võrguteenus Valduse aktsiad sama hinna alusel, millega omandas hiljuti Fortumilt ettevõtte enamusosaluse. Elering pakub iga Võrguteenus Valduse B-aktsia eest ligikaudu 0,54 eurot. Aktsionärid saavad täita sooviavalduse oma aktsiate müügiks Eleringi kodulehel 1.-25. juunini sellel aastal.

Nüüdseks on möödunud ka tähtaeg, mille jooksul oli Võrguteenus Valduse teistel A-aktsiate omanikel võimalik esitada sooviavaldus varem Fortumile kuulunud osaluse suhtes eelisostuõiguse kasutamiseks. Ühtegi avaldust ei laekunud.