Dashboard!

Gaasi ülekandevõrgu haldur sai esialgse tegevusloa

02.02.2015 15:07

Konkurentsiamet väljastas reedel gaasi ülekandevõrgu haldurile AS-ile EG Võrguteenus gaasi ülekandeteenuse osutamiseks esialgse tegevusloa.

Konkurentsiamet kinnitas, et olukorras, kus Elering AS on omandanud EG Võrguteenuse üle ainuvalitseva mõju, on ettevõttel olemas vajalikud esialgsed eeldused gaasi ülekandevõrgu teenuse iseseisvaks osutamiseks.

Samas kehtib EG Võrguteenusele väljastatud esialgne tegevusluba kuni põhitegevusloa väljastamiseni. Põhitegevusloa väljastamiseks on oluline saavutada olukord, kus ükski gaasi süsteemihalduri omanik ei tegeleks gaasi kaubandusega. Eleringi eesmärk on saada gaasi ülekandevõrgu halduri ainuomanikuks ja esitada põhitegevusloa taotlus esimesel võimalusel.