Dashboard!

Gaasi süsteemihalduri ärinimeks saab Elering Gaas AS

13.04.2015 16:03

Eleringi kontrollitava gaasi süsteemihaldur EG Võrguteenus AS ärinimeks saab Elering Gaas AS ning kasutama hakatakse Eleringi kaubamärki.

Eleringi sihiks on elektri ja gaasi ühendsüsteemihalduri loomine Eestis. „Oleme tänaseks ettevõtete ühendamisel jõudnud sinnani, et suuresti teostatakse tugifunktsioone kahes ettevõttes samadel alustel ühiselt. Tänaseks ei ole olemas enam eraldiseisvat EG Võrguteenus AS-i. See on küll veel juriidiliselt eraldi, kuid orgaaniline osa Eleringist. EG Võrguteenuse ärinime vahetus ja ettevõtete koondamine ühe identiteedi alla ilmestab ulatust, kuhu me tänaseks oleme jõudnud ettevõtete integreerimisel. Igapäevaselt hakkab gaasi ülekandevõrk nüüdsest kasutama Eleringi kaubamärki,“ kommenteeris muudatust Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Valdkondade juhtimine käib kahe ettevõtte vahel moodustatud funktsionaalsete töörühmade kaudu. Kõige suurem lähiaja väljakutse on liikuda edasi gaasituru arendamise tegevuskava ja selle rakendamisega. Arvestades viimase paari kuuga lisandunud gaasikauplejate hulka ja kiirelt arenevat gaasiturgu, on esmane prioriteet bilansihalduse korralduse paika saamine tagamaks turuosaliste võrdne kohtlemine, ausad ja selged reeglid, mis toetavad gaasiga kauplemist. Eleringi poolt käivitatud gaasituru nõukoja juurde on moodustatud selleks Eleringi ja turuosaliste esindajatest koosnev töögrupp.

Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori arendamisel on lõpule jõudmas Eesti maismaale jääva gaasitoru asukoha lõplik fikseerimine ning maakasutuslepingute sõlmimine ning jätkub ehituslubade taotlemine omavalitsustelt. Kiiremaks edasiminekuks projekti ettevalmistamisel on alates aasta algusest laiendatud Balticconnectori projektimeeskonda. Elering töötab eesmärgiga olla valmis Eesti-poolse Balticconnectori ehitusprojekti taotluse esitamiseks Euroopa Liidu kaasrahastuse saamiseks veel sellel aastal.

Nimevahetus jõustus 10. aprilli äriregistri kandega. Gaasi ülekandevõrgu töötajad hakkavad kasutama elering.ee lõpuga elektronposti aadresse alates mai algusest. Esialgu jääb juriidiliseks aadressiks Punane 56 Tallinnas.