Dashboard!

Euroopa elektrisüsteemi arengukava hõlmab kahte Eestiga seotud projekti

01.12.2015 08:18

Elektri süsteemihaldurite ühenduse ENTSO-E koostatud elektrivõrgu 10 aasta arengukava (TYNDP) uuenduse raames valmis hiljuti Läänemere piirkonda hõlmav investeerimisplaan, mis sisaldab kahte Eestiga seotud projekti.

Investeerimisplaan käsitleb Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse rajamist ning Balti riikide elektrivõrkude desünkroniseerimist Venemaast.

ENTSO-E koostatud ja iga-aastaselt uuendatav arengukava on kõige põhjalikum üle-euroopalise mastaabiga kava elektri ülekandevõrgu arendamiseks. Arengukava vastab küsimustele, millist taristut, kus ja millal tuleb ehitada ning millist kasu see Euroopale toob.

Arengukava koostamise kohta on võimalik täpsemalt lugeda ENTSO-E kodulehelt. Läänemere piirkonna investeeringute plaan 2015 on kättesaadav siin.