Dashboard!

Estlink hinnapiirkonnas käivitus päevasisene kauplemine

03.05.2010 12:50

Selleks, et lisaks NordPoolSpot (NPS) päev ette kauplemisele anda turuosalistele võimalus kaubelda Estilink 1 kaablil ka päevasiseselt, otsustasid Elering ja Soome põhivõrguettevõte Fingrid alates tänasest pakkuda turuosalistele vastavat teenust.

Päevasisese kauplemise eesmärgiks on anda turuosalistele kasutamiseks kogu võimsus, mida Estlink 1 pakub. Seda võimalust saavad kasutada kõik turuosalised nii Baltikumis kui ka Soome elektrituru piirkonnas. Päevasisest kauplemise saavad turuosalised kasutada alates 3. maist ja seda kuni Elbas päevasisese turu rakendamiseni NPS poolt. Tänaseni on Estlink hinnapiirkonnas võimalik tehinguid teha päev ette NordPoolSpot Elspot kauplemismudelit kasutades. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et NPS Estlink hinnapiirkonna areng alates aprillist on olnud edukas.  „Päevased kauplemiskogused täna ulatuvad kuni 30 protsendini Eesti sisetarbimisest. Seoses sellega on ka võimalik turuosalistele pakkuda täiendavat päevasisest kauplemise teenust“, lisas Veskimägi. Pakutava teenuse põhimõtted on järgmised: teenus on kättesaadav kõigile turuosalistele võrdsetel tingimustel. Selleks peab turuosaline sõlmima lepingu Eleringiga Eesti poolelt ja turuosalise partner Soomes vastavalt Fingridiga päevasiseseks kauplemiseks antakse kogu Estlink 1 kaabliosa, mis on renditud põhivõrkudele ja mis on vaba pärast Elspot tulemuste kinnitamist NPS poolt turuosaline peab esitama vastava taotluse kaabliosa kasutamiseks Eleringi juhtimiskeskusele ja Elering koostöös Fingridiga kinnitab taotluse, kui selleks on piisavalt vaba võimsust ja tarne on tehniliselt lubatav bilansi selgitamisel võetakse esitatud taotlus arvesse kui bilansihaldurite määratud tarne Eesti ja Soome vahel Elering ja Fingrid vastutavad esitatud ja kinnitatud tarnete eest samadel alustel nagu NPS Elspot turule jaotamiseks antud ülekandevõimsuse eest  Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.