Dashboard!

EstLink 2 rikkeriskiga jätkumuhvid asendatakse oktoobris

03.10.2014 13:07

Elering on koos EstLink 2 kaabelliini tarnija ja ehitaja Nexans Norway AS-iga välja töötanud lahenduse alalisvooluühenduse maakaabli tagasivooluahela jätkumuhvide niiskuskindluse tagamiseks. Kõik 11 rikkeriskiga jätkumuhvi vahetatakse välja ajavahemikul 12.-21. oktoober.

Augustis ja septembris aset leidnud muhvi rikete põhjuseks oli disaini viga muhvi veetõkkes. Uued muhvid valmistatakse selliselt, et nende veekindlus oleks täielikult tagatud.

„Kuna risk EstLink 2 rikkeliseks väljalülitumiseks on praegu väga suur, peame töödega alustama võimalikult kiiresti,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. „Selleks, et EstLink 2 jätkumuhvide vahetuseks vajalik katkestuse aeg oleks minimaalne ja tööd saaks tehtud maksimaalse kiirusega kvaliteedis järeleandmisi tegemata, hakkab objektil töötama paralleelselt neli Nexansi muhvimeeste brigaadi“.

Kaabli jätkukohtade lahtikaevamise ja hilisemad tagasitäitmise tööd toimuvad paralleelselt erinevates kohtades. Tööd on organiseeritud selliselt, et tõsise vajaduse tekkimisel on võimalik muhvide asendamine katkestada ja ühendus turu käsutusse anda 24 tunni jooksul. Rikkeriskiga muhvide asendamine toimub garantii korras.

EstLink 2 läks turu käsutusse eelmise aasta detsembri alguses ning ühenduse tellijad – Elering ja Soome Fingrid – võtsid ühenduse ehitajalt lõplikult üle tänavu veebruaris.