Dashboard!

Estlink 2 keskkonnamõjude hindamise programmi avalikustamine

09.07.2008 09:30

Täna, 9. juulil toimuvad Eesti ja Soome vahele rajatava teise merekaabli maismaatrassi keskkonnamõjude hindamise programmi avalikud arutelud.

Praeguste plaanide kohaselt on rajatava kaabli Eestipoolseks ühenduspunktiks Püssi alajaam, millest lähtuv maismaakaabel läbiks enne merekaabliks üleminekut Aseri ja Lüganuse valdu. Algava keskkonnamõjude hindamise programmi avalikud arutelud toimuvad täna, 9. juulil kell 15:00 Aseri vallamajas (Kesktänav 5, Aseri alevik) ja kell 17:30 Lüganuse vallamajas (Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik).

Põhivõrgu projektijuht Reigo Haugi sõnul on plaanis maksimaalselt kasutada ära olemasolevaid kõrgepingeliinide koridore. "See teeb protsessi mugavamaks nii ehitamise vaatenurgast  lähenedes kui kindlasti ka kohalike elanike jaoks," selgitas Haug. Kogu liinitrassi pikkus on ca 14 kilomeetrit, millest uusi lõike on veidi üle 10 %. Esimene elektriühendus Eesti ja Soome vahele valmis 2006. aasta lõpus. 350 MW võimsusega Estlink 1 merekaabel vajab tuleviku energeetika arenguid arvesse võttes täiendust, mistõttu on Põhivõrk võtnud plaani teise ühenduse rajamise. Praeguste kavade kohaselt 600-800 MW võimsusega alalisvoolu ühendus võiks valmida 2012. aasta lõpus.