Dashboard!

EstLink 2 hanget kvalifitseerimisvoorud on välja kuulutatud

18.12.2009 11:25

Eelmisel nädalal, 7. detsembril kuulutasid Soome ja Eesti põhivõrguettevõtted Fingrid Oyj ja Elering OÜ välja kvalifitseerimisvoorud EstLink 2 alalisvoolu muundusseadmete ning EstLink 2 alalisvoolu kaabli hangetel osalejatele.

Hanked viiakse läbi Soome Vabariigis ning hangete läbiviimise korraldab Fingrid Oyj. Hangete tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga kolmepoolsed lepingud. Hanketeated on kättesaadavad Soome hangete registrist (HILMA) ning Euroopa Liidu ühisest hankeregistrist (TED EU). Üks hange sisaldab endas kahe alalisvoolu vahelduvvooluks muundava alajaama (Püssi Eestis, Anttila Soomes) seadmete tarnet koos projekteerimise, ehitamise, paigaldamise ja töösse viimisega. Teine hange näeb ette EstLink 2 merekaabli (ca 140 km) ja Eesti maismaaosas EstLink 2 maismaakaabli (ca 12 km) tarnet, ehitust ja töösse viimist.   Hangetel osaleda soovivatel ettevõtetel on võimalik esitada osalemistaotlusi koos vajalike dokumentidega 2010 aasta 29. jaanuarini. Kvalifitseeritud ettevõtetele on kavas esitada hankedokumendid 2010 aasta mais, peale Euroopa Komisjoni EstLink 2 lõpliku investeerimisotsuse langetamist. EstLink 2 on teine planeeritav kõrgepinge alalisvoolu ühendus Eesti ja Soome vahel nimivõimsusega 650 MW ning pingega 450 kV. Alalisvoolu liini kogupikkus, nii Eesti kui Soome poole osas, on enam kui 160 km ning ühendus on plaanis töösse viia 2013 lõpuks. Projekti eeldatav maksumus on  ligikaudu 300 miljonit eurot. EstLink 2 rajamise eesmärk on läbi täiendavate ühenduste rajamise suurendada Eesti ja kogu Balti regiooni varustuskindlust elektriga ning luua paremad eeldused toimiva elektrikaubanduse tekkimiseks turu täielikul avamisel 2013. aastast.