Dashboard!

Estlink 1 lisab elektriturule arvestatavalt lisavõimsust

23.03.2010 09:16

Põhjamaade elektribörs Nord Pool Spot teatas eile, et kaks suurimat Estlink 1 alalisvoolukaabli omanikku, Eesti Energia ja Latvenergo, annavad elektrituru kasutusse suure osa neile kuuluvast kaablivõimsusest. See informatsioon annab tugeva ja positiivse signaali elektrituru käivitumisest Balti süsteemides ning selle edasisest integreerimisest Põhjamaade elektriturgudega.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on eilne teadaanne Estlink 1 kaabliomanike otsusest anda suur osa kaabli võimsusest elektriturul osalejate käsutusse väga positiivse tähendusega. "Kui esialgu olid arutelud, et kaablist antakse turu käsutusse 50 MW, siis tänane teade ületab kõik meie esmased ootused. Neljapäeval tehtav lõplik otsus ühe kaabliomaniku poolt võib turule antavat võimsust veelgi suurendada. Eile teatatud võimsus tõstab Põhjamaade kauplejate huvi Estlink hinnapiirkonna vastu ja Balti riikide ning kolmandate riikide kauplejate huvi Estlink hinnapiirkonna kaudu Põhjala turule müümise vastu. Lisaks saab käesolevat teadet vaadata Eleringi ja Fingridi raamlepingu valguses nii, et astume nüüd ühe pika sammu EstLink 2 investeerimisotsuse tegemisele lähemale, sest lisavõimsuse andmine elavdab turgu ja tõendab turu avamise positiivset perspektiivi", ütles Taavi Veskimägi. Veskimägi sõnul loob elektrituru kasutusse antud kaablivõimsus soodsa pinnase kauplejate arvu suurenemisele, tihedamale konkurentsile, adekvaatsemale hinnale ja seeläbi turukoha likviidsuse kasvamisele. Likviidsuse suurenemine on omakorda eelduseks läbipaistva hinna kujunemisel, mis omakorda suurendab usaldust kogu elektrituru ja selle toimimise vastu. Veskimägi sõnul jätkavad põhivõrguettevõtted Elering ja Fingrid mõlemad läbirääkimisi kaabliomanikega rendilepingute allkirjastamiseks veel käesoleva nädala jooksul. Rendilepingus sätestatakse õigused ja kohustused nii Estlink 1 kaabli võimsust rentinud omanikele kui ka Eleringile ja Fingridile. Rendilepingus sätestatud põhimõtted on saanud heakskiidu nii Eesti kui ka Soome tururegulaatorite poolt.