Dashboard!

Estlingi väljalülitumine

15.02.2011 02:56

15.veebruaril kell 05.24 lülitus välja Estlink. Tegemist on seadme rikkega Espoo konverterjaamas.

Esialgetel hinnangutel võtab tehnilise rikke kõrvaldamine aega mitu päeva.