Dashboard!

ENTSO-E seminar 14. detsembril Stockholmis

21.10.2011 16:20

ENTSO-E korraldab Läänemere regioonis 14. detsembril 2011 avatud seminari, mis on seotud nii kümneaastase võrkude arengukava pilootprojekti (TYNDP), piirkondlike investeerimiskavade (RgIPs) uute versioonide kui ka võrgueeskirja avaldamisega generaatorite ühendamise kohta elektrivõrguga.

Seminaril keskendutakse TYNDP ja piirkondlike investeerimiskavade RgIP 2012 eeldatavatele tulemustele Läänemere piirkonnas ja generaatorite ühendamise nõuete uuele Euroopa eeskirjale. Mõlemad dokumendid avaldatakse üldiseks aruteluks 2012. aasta esimeses kvartalis.

Seminari eesmärgiks on tõstatada ja arutada erinevate huvirühmadega, eelkõige energiasektori eest vastutavate ministeeriumite ja riiklike reguleerimisasutuste tippametnikega järgmiseid teemasid:

TYNDP ja piirkondlike investeerimisplaanide väljatöötamise protsess ning hinnangu andmine üleeuroopalise tähtsusega piirkondlikele projektidele:

  • peamised probleemid ja iseärasused võrgu arendamisel Läänemere piirkonnas;
  • üleeuroopalise tähtsusega eelisarendatavate projektide määratlemine ja hindamine;  Läänemere piirkonna võrgustiku investeerimisplaani esmased tulemused;
  • energiainfrastruktuuri paketi rakendamise prognoos.

Võrgueeskiri generaatorite ühendamiseks elektrivõrguga:

  • võrgu eeskirja väljatöötamise raamistik;
  • generaatoreid käsitleva eeskirja välja töötamise hetkeseis ja edasised tegevused;
  • piiriüleste probleemide ja nende põhikasutajate käsitlemine eeskirjas;
  • eeskirja tagasiulatuv mõju ja tasuvusanalüüs;
  • avaliku arutelu protsess.

Seminar toimub Stockholmis, Arlanda konverentsikeskuses 14. detsember 2011 kell 10.00–15.00.

Palume huvilistel registreeruda seminarile e-kirja teel, märkides oma täisnime, kontaktandmed ja organisatsiooni. E-kiri tuleb saata pr Thanh-Thanh Le Thile (Thanh-Thanh.LeThi@entsoe.eu) enne 21. novembrit 2011.