Dashboard!

Eleringis toimub gaasituru arendamise nõukoja esimene koosolek

19.02.2015 13:00

Elering moodustas koostöös turuosalistega Eesti gaasituru arendamist toetava nõukoja, mis koguneb esimest korda täna, 19. veebruaril Eleringis.

Nõukoja töösse on kaasatud kõik olulisemad gaasituru osalised nii müügi kui tarbimise poolelt, samuti gaasituru arenduse eest vastutavad ametnikud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ning konkurentsiametist. Nõukogu tööd hakkab juhtima gaasi ülekandevõrku haldava EG Võrguteenuse nõukogu esimees Taavi Veskimägi.

”Eleringi eesmärk on paljude turuosalistega konkurentsipõhise gaasituru väljakujundamine Eestis ja regioonis tervikuna. Süsteemihaldur peab selles tegevuses võtma ja hoidma initsiatiivi. Seda ei saa aga teha Elering üksi, vaid ainult tihedas koostöös ja dialoogis gaasituru osalistega. Täpselt sellise mudeliga oleme töötanud elektrituru arendamisel ja sellel põhineb Eesti elektrituru avamise edulugu,” lausus Veskimägi.

Nõukoja töö eesmärk on vahetada informatsiooni ja seisukohti, mis aitavad kaasa regionaalse gaasituru loomisele ja arengule ning võimaldavad osapooltel leida ühiseid arusaamu gaasituru paremaks korraldamiseks. Sarnane koostöövorm toimib elektriturul juba 2010. aastast ja on end igati õigustanud.