Dashboard!

Eleringil valmis uus interaktiivne kodulehekülg

13.05.2011 09:47

Eleringil valmis uus kodulehekülg (www.elering.ee), kus olulist tähelepanu on pööratud Eesti elektrisüsteemi iseloomustavate näitajate lihtsale esitlemisele ning info hõlpsale leitavusele. Uue kodulehekülje sisuloogika on välja töötatud lähtuvalt Eleringi rollist, teiste ülesannete hulgas, teavitada ühiskonda Eesti elektrisüsteemi toimimisest ja energiamajanduse arengutest. Uue veebilehe käivitamine on üks viimaseid tegevusi Eleringi Eesti Energiast eraldamise tegevuskava täitmisel.

Uuenenud kodulehekülje eesmärgiks on pakkuda avalikkusele, klientidele ja koostööpartneritele keskkonda, kus informatsioon oleks lihtsalt ühest kohast leitav ning visuaalselt atraktiivselt jälgitav. Selleks on kõige olulisema uuendusena töötatud välja andmete avaldamise rakendus (Dashboard) ning peamenüü rubriigid on seotud vastava valdkonna uudiste, analüüside ja aruannetega.

Uue välisveebi andmete avaldamise rakenduses (Dashboard) on võimalik reaalajas jälgida riikidevahelisi energiavoogusid, elektri tarbimise ja tootmise infot, ülekandevõimsusi ja võimsussaldosid. Samuti leiab rakendusest bilansienergia hinnad, süsteemi ebabilansi ja juhtimistarnete kogused, elektribilansi andmed ning info Nord Pool Spot elektribörsi Eesti ja Soome hinnapiirkondade ning Baltpooli elektrituru hindade ja koguste kohta.

Kõik andmed on kujutatud graafikutel, samuti on võimalik infot kuvada tabeli vaates või neid alla laadida. Kindla perioodi andmete kuvamiseks on võimalik kasutada andmete lehe pealdises asuvat otsingu funktsioon.

Uue kodulehe käivitamise ajal on kuu aega paralleelselt üleval ka ettevõtte vana välisveeb, mille leiab aadressilt vana.elering.ee. Tagasiside ning ettepanekud on oodatud meie veebitoimetajale aadressil veeb@elering.ee.
Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.