Dashboard!

Eleringil valmis Tartu-Viljandi-Sindi uus kõrgepingeliin

03.10.2014 07:51

Elering võttis neljapäeval ehitajalt üle vastvalminud Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kilovoldi (kV) kõrgepinge õhuliini.

Uue liini ehituse peatöövõtjateks olid Empower AS ja Empower Oy. Elering investeeris uue liini ehitusse ligi 34 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Tartu-Viljandi-Sindi uue elektriühenduse rajamise eesmärk on suurendada Kesk- ja Lääne-Eesti tarbijate elektriga varustatuse kindlust igal ajahetkel, vähendades seejuures sõltuvust Ida-Virumaa kontsentreeritud elektrivõrgust. Tahame rajada kogu Eestit hõlmava 330 kV ringühenduse, mis annab elektrivõrgu töökindlusele uue kvaliteedi. Samas kannab vastvalminud Tartu-Viljandi-Sindi liin olulist rolli ka strateegilise eesmärgi saavutamisel ühendada Balti riigid Mandri-Euroopa sagedusalaga,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliin on 162 kilomeetrit pikk. Liini rajamiseks paigaldati 406 masti, 2620 kilomeetrit faasijuhet ning 330 kilomeetrit piksekaitsetrossi.
Lepingu peatöövõtjatega sõlmis Elering 2010. aasta oktoobris, Tartu ja Viljandi vahelise liinilõigu ehitus toimus aastatel 2011-2012 ning Viljandi-Sindi liinilõigu ehitustööd lõppesid äsja Eleringi Sindi alajaama juures.

Uued liinimastid kannavad terve liini ulatuses 330 kV liini ja 110 kV liini. Lõigul Paikuse alajaama juurest kuni Sindi alajaamani on samadele mastidele paigaldatud kokku kolm liini – üks 330 kV liin ja kaks 110 kV liini. Tegemist on unikaalase lahendusega Eleringi hallatavas võrgus.