Dashboard!

Eleringi teise kvartali majandustulemused

31.07.2013 09:04

Käesoleva aasta teises kvartalis olid Eleringi äritulud 23 miljonit eurot, ärikasum 4,2 miljonit eurot ja puhaskasum 3,1 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul möödus teine kvartal vastavalt prognoositule.

Võrreldes möödunud aasta sama kvartaliga, kasvasid Eleringi tulud 3,7 miljoni, ärikulud aga 1,6 miljoni euro võrra. Tulemuseks oli ärikasumi kasv 2,1 miljoni euro võrra. Ärikulude kasvu peamiseks põhjuseks oli bilansienergia ostukulude suurenemine seoses elektrituru avanemisega. Finantskulud vähenesid aastatagusega võrreldes 0,4 miljonit eurot, mille tulemusena puhaskasum suurenes kokku 2,5 miljonit eurot.

Eleringi rahavoog äritegevusest oli teises kvartalis 19,6 miljonit eurot, mis on 10,5 miljoni euro võrra rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. Kasv tulenes peamiselt käibekapitali muutustest.

Põhivarasse investeeris Eleringi kvartali jooksul 28,7 miljonit eurot, mis on 10,2 miljoni võrra rohkem kui aasta tagasi. Investeeringud põhivarasse ületasid äritegevuse rahavoogu 9,1 miljoni euro võrra.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi teise kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.