Dashboard!

Eleringi teise kvartali majandustulemused

31.07.2014 12:03

Käesoleva aasta teises kvartalis olid Eleringi tulud 30,9 miljonit eurot, ärikasum 12,1 miljonit eurot ja puhaskasum 10,0 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul jätkub trend, kus piiriülese ülekandevõimsuse oksjonite tulud ületavad ootusi, samas aga kodumaise elektri ülekandemahud langevad seoses tavapärasest soojema ilmaga, eriti aprillikuus.

Tulud kasvasid võrreldes teise kvartaliga 2013. aastal 7,9 miljoni võrra, kuid ärikulud jäid samale tasemele. Tulude kasvule aitasid enim kaasa piiriüleste ülekandevõimsuse oksjonid Eesti ja Läti ning Eesti ja Soome vahel – kokku kasv 9,8 miljonit eurot. Samas tulu elektri ülekandest langes 1,5 miljonit eurot peamiselt seoses soojema kevadega, sealjuures tariifid olid täpselt samad, mis aasta tagasi. Tulud bilansiteenuste müügist vähenesid 2,0 miljonit eurot. Raamatupidamislikud finantskulud suurenesid 1,0 miljonit eurot seoses suurte investeerimisobjektide valmimise tagajärjel esinevate kapitaliseeritud intressikulude vähenemisega.

Rahavoog äritegevusest oli 18,2 miljonit eurot, millest 14,0 kulus investeeringute eest tasumiseks. Väljavõetud laenude osas kvartali jooksul muutusi ei toimunud.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi teise kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.