Dashboard!

Eleringi neljanda kvartali majandustulemused

31.01.2013 09:47

Eelmise aasta neljandas kvartalis olid Eleringi äritulud 34,9 miljonit eurot, ärikasum 17,1 miljonit eurot ja puhaskasum 15,1 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul möödus neljas kvartal prognoositust paremini peamiselt seoses kodumaise elektrienergia ülekande kasvuga – 7,8 protsenti võrreldes 2011. aasta neljanda kvartaliga. Elektrit tarbiti rohkem peamiselt seoses külmema ilmaga, samuti jätkus majanduskasv.

Võrreldes 2011. aasta sama kvartaliga kasvas ärikasum 5,3 miljoni euro võrra. Neto finantskulud vähenesid 0,2 miljonit eurot, mille tulemusena puhaskasum suurenes kokku 5,5 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest oli 22,2 miljonit eurot, mis on 7,9 miljoni euro võrra enam kui samal perioodil aasta varem, kasv tulenes peamiselt kasumi suurenemisest. Siiski ületasid põhivarasse tehtud investeeringud äritegevuse rahavoogu, ulatudes 29,0 miljoni euroni. Detsembris võttis Elering välja esimene osa Põhjamaade Investeerimispanga laenust – 5,0 miljonit eurot, mis moodustas kogu rahavoo finantseerimisest.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi neljanda kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.