Dashboard!

Eleringi neljanda kvartali majandustulemused

28.02.2017 09:04

Eleringi tulud olid 2016. aasta neljandas kvartalis 42,1 miljonit eurot, ärikasum 13,6 miljonit eurot ja puhaskasum 10,8 miljonit eurot.

Eleringi tulud vähenesid võrreldes 2015. aasta neljanda kvartaliga 0,7 miljoni euro võrra, mille peamiseks põhjuseks oli Euroopa Liidu (EL) põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi tulude langus seoses väiksema elektri transiidiga läbi Eesti. Ärikulud kasvasid 2,9 miljoni euro võrra eelkõige seoses kulumi (1,6 miljonit eurot) ja ostetud bilansienergia (0,7 miljonit eurot) kulude suurenemisega. Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra ning eelneva tulemusena vähenes puhaskasum 3,5 miljoni euro võrra.

Rahavoog äritegevusest oli miinus 5,3 miljonit eurot, mida mõjutas enim gaasi piiriülese mõjuga projektide finantseerimise eesmärgil saadud EL abi (22,8 miljonit eurot), mis paigutati lühiajalistesse käibevaradesse. Rahavoog investeerimisest oli miinus 21,6 miljonit eurot ning finantseerimisest miinus 1,2 miljonit eurot. Viimase moodustasid pikaajaliste amortiseeruvate laenude tagasimaksed. Kokku vähenes raha jääk bilansis 28,1 miljoni euro võrra.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 903,7 miljonit eurot ning omakapital 349,1 miljonit eurot.

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.

Eleringi neljanda kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.