Dashboard!

Eleringi neljanda kvartali majandustulemused

30.01.2015 12:08

2014. aasta neljandas kvartalis olid Eleringi tulud 36,0 miljonit eurot, ärikasum 14,8 miljonit eurot ja puhaskasum 11,9 miljonit eurot.

Tulud kahanesid võrreldes 2013. aasta neljanda kvartaliga 5,5 miljoni euro, ärikulud aga 1,4 miljoni euro võrra. Tulude languse peamiseks põhjuseks oli alates 1. juulist 2014 toimunud arvestuspõhimõtete muutus (-5,8 miljonit eurot) riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulude kajastamisel. Sellest ajast suunatakse ülekandevõimsuste oksjonite tulud eraldi fondi, mis on loodud põhja-lõunasuunalise ülekandevõimsuse suurendamiseks Eesti elektrisüsteemis sh Eesti-Läti kolmanda elektriliini väljaehitamise kaasfinantseerimiseks.

Tulu võrgutariifidega elektri edastamisest vähenes 0,8 miljoni euro võrra. Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul olid ülekandetulude languse põhjuseks alates 1. aprillist 2014 langetatud võrgutariifid. Võrgutariifide langust kompenseeris osaliselt ülekandemahtude suurenemine 6,1% peamiselt tänu külmematele ilmadele võrreldes eelnenud aasta sama kvartaliga. Tulud bilansiteenuste müügist vähenesid 0,8 miljonit eurot. Raamatupidamislikud finantskulud suurenesid 1,7 miljonit eurot seoses suurte investeerimisobjektide valmimise tagajärjel esinevate kapitaliseeritud intressikulude vähenemisega.

Rahavoog äritegevusest oli 17,0 miljonit eurot ning põhivarasse investeeriti 9,8 miljonit eurot. Lisaks laekus riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest 11,8 miljonit eurot. Raha jääk kvartali lõpus (31,9 miljonit eurot) oli tavapärasest suurem seetõttu, et 2. jaanuaril 2015 ostis Elering enamusosaluse gaasi ülekandevõrgus.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi neljanda kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.