Dashboard!

Eleringi neljanda kvartali majandustulemused

31.01.2014 11:38

Eleringi tulud olid 2013. aasta neljandas kvartalis 41,5 miljonit eurot, ärikasum 19,0 miljonit eurot ja puhaskasum 17,7 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul ületasid majandustulemused teist kvartalit järjest prognoose peamiselt tänu piiriülese ülekandevõimsuse oksjonituludele, samas kui kodumaise elektri ülekandemahud langesid 2012. aasta sama kvartaliga võrreldes seoses tavapärasest soojema talve ning ka puhkepäevade rohkuse tõttu detsembrikuus.

Tulud kasvasid võrreldes 2012. aasta neljanda kvartaliga 6,6 miljoni, ärikulud aga 4,7 miljoni euro võrra. Tulemuseks oli ärikasumi kasv 1,9 miljonit eurot. Tulude kasvust tuli enamus piiriüleste ülekandevõimsuste oksjonist Eesti ja Läti piiril – 5,0 miljonit eurot. Saadud ülekoormuse tulu avaldab järgmisel tariifiperioodil võrgutasudele vähendavat mõju. Ärikulude kasvu peamiseks põhjuseks oli bilansi- ning kaoenergia ostukulude suurenemine seoses elektrituru avanemisega ja reguleeritud elektrihinna kadumisega. Finantskulud vähenesid 0,7 miljonit eurot, mille tulemusena puhaskasum suurenes kokku 2,6 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest oli neljandas kvartalis 23,2 miljonit eurot, kuid põhivara investeeringute eest tasuti 68,0 miljonit eurot. Suurimaks investeeringuks oli Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse EstLink 1 ost – 38,5 miljonit eurot. Investeeringute finantseerimiseks kasutati pangalaene Euroopa Investeerimispangalt ja Põhjamaade Investeerimispangalt.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi neljanda kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.