Dashboard!

Eleringi loodud ühisarve lahendus parandab konkurentsitingimusi elektriturul

14.11.2016 11:45

Elering käivitas nädalavahetusel infotehnoloogilise lahenduse, mis võimaldab kõikidel elektrimüüjatel esitada tarbijale ühine arve nii müüdud elektri kui võrguteenuse eest.

„Ühisarve esitamise võimalus võrdsustab konkurentsitingimused, sest ühisarve saavad nüüd esitada ka need elektrimüüjad, kes pole seotud ühegi võrguteenuse pakkujaga,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Eleringi roll on pakkuda turvalist infovahetust elektrimüüjate ja võrguettevõtete vahel. Lõpptarbijale esitab ühisarve elektrimüüja, kellelt klient ostab elektri. Raha võrguteenuse eest jõuab elektrimüüjalt võrguettevõtteni pooltevahelise lepingu alusel andmevahetusplatvormist sõltumatult. 

Esialgu saavad elektrimüüjad esitada kliendile ühisarve juhul, kui kliendile ostutab võrguteenust Eesti suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi. Samas võimaldab Eleringi loodud lahendus ühisarve kasutusele võtta ka teiste jaotusvõrkude klientide teenindamiseks.

Ühisarveteenuse kasutamiseks sõlmivad elektrimüüja ja võrguteenuse osutaja lepingu, mille alusel edastab võrguettevõte Eleringi andmevahetusplatvormile Estfeed elektroonilise võrguteenuse arve. Elering saadab arve sama platvormi kaudu edasi elektrimüüjale, kes saab oma kliendile nende andmete alusel esitada ühise arve nii võrguteenuse ja tarbitud energia eest.

Kuna ühisarve teenuse rakendamisel hakkavad elektri lõpptarbijate võimalike võlgnevustega tegelema elektrimüüjad, lõi Elering andmevahetusplatvormile lahenduse, mis võimaldab vahendada võrguühenduse katkestamise ja taastamise taotlusi. See tähendab, et elektrimüüja saab võrguettevõttele Estfeedi platvormi edastada taotluse tarbija elektrivarustuse välja- või sisselülitamiseks.

Lisaks võrguarve vahendusele on Elering Estfeedi platvormile välja arendanud teenuse infovahetuseks elektrimüüjate ja võrguettevõtete vahel. See tähendab standardiseeritud infovahetust võrguettevõtjate ja müüjate vahel mõõteandmete või kliendi pöördumiste vahenduse osas.