Dashboard!

Eleringi kolmanda kvartali majandustulemused

30.10.2012 13:21

Selle aasta kolmandas kvartalis olid Eleringi äritulud 20,9 miljonit eurot, ärikasum 4,4 miljonit eurot ja puhaskasum 3,1 miljonit eurot.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul möödus kolmas kvartal prognoositust paremini peamiselt tänu erakordselt suurele tulule ülekandevõimsuse oksjonilt – kokku 3,3 miljonit eurot. Olukorras, kus elektrienergiaga kauplejad soovivad piiriüleseid elektri ülekandevõimsusi kasutada suuremas mahus kui on tehniliselt võimalik, müüakse ülekandevõimsust oksjonil. Oksjonitulu ei suurenda Eleringi tulusust, vaid teenitud tulu vähendab tulevasi võrgutasusid.

Tulud kasvasid kokku 3,3 miljoni euro võrra võrreldes möödunud aasta sama kvartaliga, ärikulud samas vähenesid 0,8 miljoni euro võrra. Tulemuseks oli ärikasumi kasv 4,2 miljoni euro võrra. Finantskulud vähenesid 1,4 miljonit eurot, mille tulemusena puhaskasum suurenes kokku 5,5 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest oli 0,2 miljoni euroga negatiivne. Rahavoog oli 10,7 miljoni euro võrra väiksem kui samal perioodil aasta tagasi. Vähenemise põhjuseks oli Eleringi eurovõlakirjade intressimakse mahus 10,4 miljonit eurot, mis tehti esmakordselt juulis 2012.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Eleringi kolmanda kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.