Dashboard!

Eleringi kolmanda kvartali majandustulemused

28.10.2016 15:33

Eleringi tulud olid selle aasta kolmandas kvartalis 24,3 miljonit eurot, ärikasum 2,7 miljonit eurot ja puhaskahjum 0,1 miljonit eurot.

Tulud langesid võrreldes 2015. aasta kolmanda kvartaliga 2,5 miljoni euro võrra peamiselt seetõttu, et aasta eest teenis ettevõte erakorralisi tulusid. Ärikulud vähenesid aastases võrdluses 1,1 miljoni euro võrra ning finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Selle tulemusel vähenes puhaskasum 1,5 miljoni euro võrra.

Rahavoona äritegevusest laekus kolmandas kvartalis Eleringile 1,7 miljonit eurot. Põhivara soetuse eest tasuti 4,5 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 1,8 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli 2,6 miljonit eurot. Finantseerimise  rahavoogude all kajastus kolmandas kvartalis laenu tagasimakse mahus 10,0 miljonit eurot. Kokku vähenes rahajääk eelneva tulemusena 10,9 miljoni euro võrra.

Eleringi varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 864,2 ning omakapital 338,3 miljonit eurot.

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus. Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.

Eleringi kolmanda kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin