Dashboard!

Eleringi kasumlikkus 2010. aastal oli 6,2% ning kogu teenitud tulu investeeritakse Eesti elektrisüsteemi

19.05.2011 14:36

Tänases Äripäevas avaldatud informatsioon Eleringi ülikasumlikkusest on eksitav. Vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikale kapitalimahukates majandusharudes arvestatakse Eestis Konkurentsiameti poolt võrguettevõtjate sh Eleringi tulusust suhtarvudena investeeritud kapitali. Eleringi võrgutasud on Konkurentsiameti poolt eelnevalt kinnitatud ja lubatud kapitali tootlikkus on 7,56%. 2010. aasta kapitalitootlikkuseks kujunes 6,2%, seda tulenevalt uute võrgutasude rakendumisest 1. juunist 2010, mitte aasta algusest.

Kogu 2010. aastal teenitud tulu - 325 miljonit krooni - investeerime Eesti elektrisüsteemi parendamiseks. Seda lähtuvalt meile pandud kohustusest tagada varustuskindlus ning Eleringi klientide huvist olla igal ajahetkel varustatud kvaliteetse elektriga ja omada toimivaid ühendusi, mis võimaldavad elektritootjatel elektrit müüa. Lisaks ei ole tehtavad suurinvesteeringud mitte meie õigus, vaid kohustus. Seda tuginevalt Riigikogu poolt heakskiidetud Energiamajanduse riiklikust arengukavast ja Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud Elektrimajanduse arengukavast.

Kõik teostatavad suurinvesteeringud põhinevad eelnevalt läbi viidud põhjalikel uuringutel, mis on näidanud nende investeeringute positiivset mõju elektrisüsteemi kulude vähenemisele, varustuskindluse parandamisele või annavad positiivse sotsiaalmajanduslikku efekti ühiskonnale. Oleme investeeringute kavandamisel lähtunud eesmärgist integreerida Eesti elektrisüsteem ja elektriturg regionaalse elektrisüsteemiga, mis tagab tarbijatele parima elektrihinna ja elektritootjatele võimaluse oma tootmisvõimsusi maksimaalselt ära kasutada. Ühiskonnale ei ole sotsiaalmajanduslikult kallimat lahendust, kui isoleeritud väike elektrisüsteem, mis põhineb ühele tootjal ja ühele kütusel.