Dashboard!

Eleringi juhatuse esimees valiti ENTSO-E juhatusse

01.07.2011 10:10

Nädala alguses Vilniuses toimunud Euroopa põhivõrguettevõtete koostööorganisatsiooni (ENTSO-E) assambleel valiti uueks juhatuse liikmeks Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

ENTSO-E juhatus tegeleb Euroopa põhivõrguettevõtete tööpõhimõtete ja seisukohtade ühtlustamise koordineerimisega. Järgnevatel aastatel on muuhulgas peamine väljakutse Euroopa elektrisüsteemi töökindluse tagamine, võttes arvesse Saksa tuumajaamade sulgemist ja tuuleelektrijaamade suuremahulist võrku liitmist.

ENTSO-E ehk European Network of Transmission System Operators for Electricity koondab enda alla 41 põhivõrguettevõtet (TSO-d) 34-st riigist. ENTSO-E eesmärgiks on arendada ühtse Euroopa Liidu elektrituru integreeritust ja tõhustada põhivõrguettevõtete vahelist koostööd.