Dashboard!

Eleringi IV kvartali majandustulemused

31.01.2012 11:17

2011. aasta IV kvartalis olid Eleringi äritulud 27,8 miljonit eurot, ärikasum 11,8 miljonit eurot ja puhaskasum 9,9 miljonit eurot.

Võrreldes 2010. aasta sama kvartaliga on majandustulemused paranenud – tulud kahanesid 2,5 miljoni euro võrra ning kulud vähenesid 2,8 miljoni euro võrra. Tulemuseks on puhaskasumi kasv 0,3 miljoni euro võrra.

Rahavoog investeeringuteks põhivarasse on samal ajal märgatavalt suurenenud. Võrreldes 2010. aasta IV kvartali 7,8 miljoni euroga on 2011. aastal rahavood investeeringuteks põhivarasse suurenenud 25,1 miljoni euroni.

Eleringi finantsjuhi Peep Soone sõnul oli erakordselt soojal talvel teatav negatiivne mõju majandustulemustele, kuna elektrit tarbiti vähem. „Samas on kvartaalsete majandustulemuste hindamisel oluline silmas pidada tõsiasja, et meie kliimas on elektri tarbimine suurem just I ja IV kvartalis, mis mõjutab ka Eleringi majandustulemusi,“ lisas Soone.

Elering on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

IV kvartali majandustulemustega on võimalik lähemalt tutvuda siin.

Ettevõtte 2011. aasta auditeeritud aasta aruanne avaldatakse hiljemalt 23.04.2012.